Regler

Her vil reglerne for patruljesammensætning til DM i Spejder blive gennemgået.

Vær opmærksom på at følgende regler var gældende for DM i Spejder 2018. Der kan ske ændringer frem mod DM 2020.

Patruljesammensætning overordnet

Patruljen sammensættes af gruppens spejdere. Har en gruppe ikke mulighed for at stille med nok spejdere er der mulighed for at deltage med f.eks. nabogruppen. I arrangerer selv dette, men kan i ikke få det til at lykkes er i velkomne til at skrive til centret i deltager på, og de kan da forsøge at hjælpe jer.

Det er ikke meningen at der sammensættes patruljer på kryds og tværs af landet i stil med et adventure-løb. Der deltages altså som udgangspunkt i patruljer internt i jeres spejdergruppe!

Patruljen skal tilmeldes den rette konkurrence baseret på patruljens medlemmers alder. Snyd tolereres ikke og vil i sidste konsekvens betyde udelukkelse af konkurrencen. 

Alle deltagere til DM i Spejder skal være medlem af et spejderkorps. Det er ikke tilladt for efterskoler at lave mixpatruljer. Det er dog tilladt at deltage med en kammerats spejdergruppe såfremt enhedslederen tillader dette.

Patruljestørrelse

En patrulje skal indeholde mellem 3 og 7 spejdere. Vi anbefaler et minimum på 4. 

Aldersinddeling

Inddelingen vil være baseret på klassetrin, som samtidigt svare til KFUM-spejdernes enhedsinddeling:

Juniorer: 4 og 5 klasse (Uden mulighed for kvalifikation til finalen)

Trop: 6-8 klasse

Senior: 9. klasse og op.

Det er ikke tilladt at være fyldt 18 år ved kvalifikationens start. Det er tilladt at fylde 18 mellem kvalifikation og finale.

Alle deltagende patruljer uanset korps skal indordne deres patruljer efter denne aldersinddeling. Der vil dog være mulighed for at have deltagere med i patruljen som ikke passer ind i aldersklassen. 

Regler for aldersinddelingen fremgår her:

  • Det ældste flertal i en patrulje afgør hvilken konkurrence patruljen deltager i.
  • Er der lige mange i en patrulje fra 2 aldersgrupper deltages i den højere aldersgruppe af de 2. Er der 2 fra trop og 2 seniorer deltages som seniorpatrulje.
  • Der må maksimalt deltage 2 fra en ældre aldersgruppe en patrulje som ikke passer i aldersgruppen. Er der altså 3 seniorer og 4 tropsspejdere deltages i seniorkonkurrencen.
  • Der må ikke deltage seniorer i en juniorpatrulje eller juniorer i en seniorpatrulje
  • Kvalificerer en patrulje sig til finalen som indeholder juniorer er disse velkomne til at deltage i finalen.

Regler for udskiftning til finalen 

  • Det er tilladt for en kvalificeret patrulje at bytte 2 patruljemedlemmer ud imellem kvalifikation og finale såfremt disse f.eks. er forhindrede i at deltage. 
  • Det er tilladt at indsupplere op til 2 patruljemedlemmer så længe næste punkt er overholdt og patruljen fortsat maksimalt består af 7 personer. Der kan ikke tilføjes i patruljen såfremt 2 personer også er blevet byttet ud. 
  • Der deltages til hver en tid i samme konkurrence som der gjorde til kvalifikationen, hvorved der kun kan indsuppleres i patruljen så længe denne stadig matcher reglerne for aldersinddeling i den kategori man har kvalificeret sig i. 
  • Det er ikke tilladt at blive indsuppleret i en patrulje såfremt man selv deltog i en patrulje i en kvalifikation som ikke kvalificerede sig. 
  • Det er ikke tilladt at ind supplere juniorer i en patrulje. Kun juniorer som har kvalificeret sig via en tropspatrulje må deltage i finalen.

Øvrigt:

Det er til hver en tid enhedslederen i gruppen som er ansvarlig for at reglerne overholdes. Det er ligeledes en leder i gruppen som vil være kontaktperson for patruljen og denne leder der vil være ansvarlig for at patruljen har det udstyr der er nødvendigt. 

Alle deltagende grupper bedes stille med minimum en leder. Er det ikke muligt at deltage med en leder foretages selv en aftale med en anden gruppe om at denne har ansvaret for børnene under afholdelsen.