Check in

Efter I har tilmeldt jeres patrulje, ligger der 2 små opgaver I skal løse. De 2 opgaver har vi valgt at kalde “Check in Early” og “Check in Late”.

DM i Spejder har ikke været afholdt online før. Det er nyt for os alle, og for at sikre at det kører med så få udfordringer som muligt, skal vi sikre os at I har sat jer ind i de nødvendige praktiske ting.

Derfor vil vi meget gerne lære patruljerne lidt at kende.

De 2 check in opgaver består derfor af en kombination af noget patrulje upload, samt nogle check-bokse, I skal krydse af.

Tilgå de 2 check in opgaver som underpunkter til dette eller på de følgende 2 links. Vær opmærksom på deadlines.

Check in Early (1/2)

Check in Late (2/2

Foto af Anna Hillerup