Praktisk info – Kvalifikationerne

På denne side vil alt nødvendig deltagerinformation være at finde. Der sendes efter tilmelding IKKE et deltagerbrev ud. Alt information er at altså at finde på denne side samt på siden for de enkelte kvalifikationerne. Find disse informationer her: Afholdelser

Foropgave: Der vil være en pointgivende foropgave som skal løses inden deltagelse på jeres kvalifikation. I kan finde information om denne her.

Konkurrenceperioden: Information følger 

Program: Information følger

Fredag aften: Information følger

Mobiltelefoner: Information følger

Materialer: Information følger

Materialer som skal medbringes til aktiviteter: Information følger

Finalekvalifikation: Patruljer som kvalificerer sig til finalen vil få besked om dette i forbindelse med præmieoverrækkelsen. Umiddelbart efter den første kvalifikation er slut er det muligt for patruljer at tilmelde sig  til finalen. I skal bruge det unikke patruljenummer i får tildelt til kvalifikationen i forbindelse med finaletilmeldingen. 

Alt info som er nødvendig for patruljen at få om finalen vil kunne tilgås her fra hjemmesiden. 

Juniorpatrulje og finalen: Juniorpatruljer kan ikke kvalificerer sig til finalen. De bedste juniorpatruljer på hvert center vil blive kåret som “Regionsmestre” på det pågældende center og modtage et særligt DM i Spejder vindermærke. 

Betaling: Vil ske i forbindelse med tilmelding. Mere info følger når tilmeldingen åbner.

Pointgivning: Information følger

Regler: De til hver en tid gældende regler kan se her. Det er patruljens gruppes ansvar at reglerne er gennemlæst og at patruljen  er mixet således de matcher den valgte aldersgruppe. 

Der VIL ske kontrol af patruljernes klassetrin således vi sikre os at deltagelse sker i den rette aldersklasse. 

Lejrplads: Information følger

Patruljenumre: Patruljen vil ved ankomst modtage et patruljenummer. Patruljenummeret skal benyttes i løbet af weekenden  samt ved eventuelt adgang til finalearrangementet. Patruljenummeret er opbygget på baggrund af centret + enhed + fortløbende nummer. 

Tilmelding: Tilmelding vil foregå her fra siden samt fra Spejdernet.dk. Tilmeldingen 1. Februar 2020. Se mere på tilmeldingssiden. Af hensyn til afholdelserne bedes i venligst tilmelde jer før fristen.

Det er muligt at downloade tilmeldingsblanketter til uddeling i grupperne. 

Forplejning: Deltagergebyret dækker alt forplejning

Lejrpladstilskud: Der kan søges lejrpladstilskud for deltagelsen. Tilskuddet som kan søges vil variere fra centrer til center. Mere information følger.