Praktisk info – Kvalifikationerne

Her kan I finde alt den nødvendige deltagerinformation. Der sendes efter tilmelding IKKE et deltagerbrev ud. Alt information er at altså at finde på denne side samt på siden for de enkelte kvalifikationerne. Find disse informationer her: Afholdelser

Foropgave: Der vil være en pointgivende foropgave som skal løses inden deltagelse på jeres kvalifikation. I kan finde information om denne her. Grundet flytningen af DM i Spejder til 2021 er det allerede nu muligt at gå igang med foropgaven. 

Konkurrenceperioden: Konkurrencen opstarter om lørdagen klokken 8:10 og slutter om søndagen med præmieoverrækkelse klokken 13:00-13:30.

Program: Se programmet her.

Fredag aften: Man ankommer om fredagen fra klokken 19:00 og vi anbefaler at ankomme frem til klokken 20:30. Det forventes at der afholdes lejrbål på alle centre kl. 20.30. Når i ikke at sætte overnatning op inden da kan det ske efterfølgende. 

Mobiltelefoner: Der må gerne medbringes mobiltelefoner til DM i Spejder. Under nogle programpunkter vil det dog ikke være tilladt at bruge mobiler. 

Materialer: Se materialeliste– for at se hvornår dette skal bruges – se programmet

Finale-kvalifikation: Patruljer som kvalificerer sig til finalen vil få besked om dette i forbindelse med præmieoverrækkelsen. Umiddelbart efter den første kvalifikation er slut, er det muligt for patruljer at tilmelde sig til finalen. I skal bruge det unikke patruljenummer, I får tildelt til kvalifikationen, i forbindelse med finaletilmeldingen. 

Alt info, som er nødvendig for patruljen at få om finalen, vil kunne tilgås her fra hjemmesiden. 

Juniorpatrulje og finalen: Juniorpatruljer kan ikke kvalificere sig til finalen. De bedste juniorpatruljer på hvert center vil blive kåret som “Regionsmestre” på det pågældende center og modtage et særligt DM i Spejder vindermærke. 

Betaling: Når man logger ind i tilmeldingen, kan betaling ske via gruppen eller dankort – har tilmelder ikke et login, kan der kun betales med dankort. Ønsker man senere at ændre i sin tilmelding, kræver dette login.

Pointgivning: I programmet vil I kunne se, hvor mange mulige point man kan få på hver post. 

Regler: De gældende regler kan I se her. Det er patruljens ansvar at gennemlæse regler, og at patruljen matcher den valgte aldersgruppe. Der VIL ske kontrol af patruljernes klassetrin, således at vi sikrer os, at deltagelse sker i den rette aldersgruppe. 

Lejrplads: Når patruljen har tjekket sig ind, får patruljen tildelt en lejrplads. Denne vil ikke blive vurderet og giver ingen point. Forvent ikke materialer på centeret, som I kan bruge på jeres lejrplads. 

Patruljenumre: Patruljen vil ved ankomst modtage et patruljenummer. Patruljenummeret skal benyttes i løbet af weekenden, samt ved eventuelt adgang til finalearrangementet. Patruljenummeret er opbygget på baggrund af centret + enhed + fortløbende nummer. 

Tilmelding: Tilmelding vil foregå her fra siden samt fra Spejdernet.dk. Tilmeldingen åbner 1. Februar 2020. Se mere på tilmeldingssiden. Af hensyn til afholdelserne bedes I venligst tilmelde jer før fristen.

Det er muligt at downloade tilmeldingsblanketter til uddeling i grupperne. 

Forplejning: Deltagergebyret dækker alt forplejning.

Lejrpladstilskud: Der kan søges lejrpladstilskud for deltagelsen. Tilskuddet, som kan søges, vil variere fra kommune til kommune. Alt refusion sker gennem centrene.