Regler for deltagelse

Patruljesammensætning overordnet

Patruljen sammensættes af gruppens spejdere. Har en gruppe ikke mulighed for at stille med nok spejdere, er der mulighed for at deltage med nabogruppen. 

Det er ikke meningen at der sammensættes patruljer på kryds og tværs af landet i stil med et adventure-løb. Der deltages altså som udgangspunkt i patruljer internt i jeres spejdergruppe!

Patruljen skal tilmeldes den rette konkurrence baseret på patruljens medlemmers alder. Snyd tolereres ikke og vil som konsekvens betyde udelukkelse af konkurrencen. 

Alle deltagere til DM i Spejder skal være medlem af et spejderkorps. Det er ikke tilladt for efterskoler at lave mixpatruljer. Det er dog tilladt, at deltage med en kammerats spejdergruppe såfremt enhedslederen tillader dette.

Patruljestørrelse

En patrulje skal indeholde mellem 4 og 7 spejdere.  

Aldersinddeling

Der afholdes 3 konkurrencer. Junior, trops og en senior konkurrence. Inddelingen i de enkelte aldersinddelinger følger KFUM-Spejdernes generelle aldersinddeling i enheder og er som følger:

Juniorkonkurrencen: 4. – 5. klasse

Tropskonkurrencen: 6. – 8. klasse

Seniorkonkurrencen: 9. klasse – til og med 17 år.

Det er ikke tilladt at være fyldt 18 år ved kvalifikations start. 

Alle deltagende patruljer uanset korps skal indordne deres patruljer efter denne aldersinddeling. Se næste punkt for kompensation for dette.

Regler for aldersinddelingen fremgår her:

  • Der må gerne deltage senior i en tropspatrulje og 1 tropsspejder i en juniorpatrulje. Der må deltage alle de de tropsspejdere i en seniorpatrulje der ønskes og alle de juniorspejdere i en tropspatrulje der ønskes.
  • Der må ikke deltage seniorer i en juniorpatrulje eller juniorer i en seniorpatrulje

Udskiftninger i patruljen til finalen:

Hvis et patruljemedlem er forhindret i at deltage på finalen er det tilladt at skifte patruljemedlemmet ud, så længe de ovenstående kriterier overholdes.

Ved udskiftning må nye medlemmer ikke være fyldt 18 ved finale start.

Øvrigt:

Det er til hver en tid enhedslederen i gruppen, som er ansvarlig for at reglerne overholdes. Det er ligeledes en leder i gruppen, som vil være kontaktperson for patruljen og denne leder der vil være ansvarlig for at patruljen har det udstyr der er nødvendigt. 

Spejderne skal løse alle opgaver selv, det betyder, at ledere ikke må hjælpe spejderne med aktiviteterne. Det er dog tilladt for Juniorpatruljer at blive tilset af deres leder og få hjælp til basale ting. Det er aldrig tilladt for ledere at blande sig i direkte pointgivende aktiviteter. Vi kan ikke kontrollere dette, hvorved vi i bedste spejderånd må stole på hinanden.

Alle deltagende grupper bedes stille med minimum en leder, ved mere end to patruljer bedes I stille med to ledere. Er det ikke muligt at deltage med en leder, foretages selv en aftale med en anden gruppe om at have ansvaret for spejderne under afholdelsen.

Efter tilmeldingsfristen d. 1. april er det ikke muligt at få pengene tilbage ved afbud. 

 

 

For spørgsmål til regler som ikke er besvaret på denne side, bedes i kontakte os på mail dm@kfumspejderne.dk