Regler

Patruljesammensætning overordnet

Patruljen sammensættes af gruppens spejdere. Har en gruppe ikke mulighed for at stille med nok spejdere er der mulighed for at deltage med f.eks. nabogruppen. I arrangerer selv dette, men kan i ikke få det til at lykkes er i velkomne til at skrive til centret i deltager på, og de kan da forsøge at hjælpe jer.

Det er ikke meningen at der sammensættes patruljer på kryds og tværs af landet i stil med et adventure-løb. Der deltages altså som udgangspunkt i patruljer internt i jeres spejdergruppe!

Patruljen skal tilmeldes den rette konkurrence baseret på patruljens medlemmers alder. Snyd tolereres ikke og vil som konsekvens betyde udelukkelse af konkurrencen. 

Alle deltagere til DM i Spejder skal være medlem af et spejderkorps. Det er ikke tilladt for efterskoler at lave mixpatruljer. Det er dog tilladt at deltage med en kammerats spejdergruppe såfremt enhedslederen tillader dette.

Patruljestørrelse

En patrulje skal indeholde mellem 4 og 7 spejdere. Det er tilladt kun at være 3 i patruljen, men det anbefales ikke. 

Aldersinddeling

Der afholdes på kvalifikationerne 3 konkurrencer. Junior, trops og en senior konkurrence. Inddelingen i de enkelte aldersinddelinger følger KFUM-Spejdernes generelle aldersinddeling i enheder og er som følger:

Juniorkonkurrencen: 4 og 5 klasse (Ikke mulighed for at tilgå finalen)

Tropskonkurrencen: 6-8 klasse

Seniorkonkurrencen: 9. klasse og op.

Det er ikke tilladt at være fyldt 18 år ved kvalifikationens start. Det er tilladt at fylde 18 mellem kvalifikation og finale.

Alle deltagende patruljer uanset korps skal indordne deres patruljer efter denne aldersinddeling. Se næste punkt for kompensation for dette.

Regler for aldersinddelingen fremgår her:

  • Der må gerne deltage senior i en tropspatrulje og 1 tropsspejder i en juniorpatrulje. Der må deltage alle de de tropsspejdere i en seniorpatrulje der ønskes og alle de juniorspejdere i en tropspatrulje der ønskes. (Obs: Dette er en ændring af reglerne i 2018 og har til formål at gøre tropskonkurrencen mere fair)
  • Der må ikke deltage seniorer i en juniorpatrulje eller juniorer i en seniorpatrulje
  • Kvalificerer en tropspatrulje sig til finalen som indeholder juniorer er disse velkomne til at deltage i finalen.

Regler for udskiftning til finalen 

  • Det er tilladt for en kvalificeret patrulje at tilføje og udskifte patruljemedlemmer, så længe aldersklassen overholdes og det samlede deltagerantal ikke overstiger 7. 
  • Det er ikke tilladt at indsupplere juniorer i en tropspatrulje. Kun juniorer som har kvalificeret sig via en tropspatrulje må deltage i finalen.

Deltagelse på flere centre

Da det er samme program som køres på tværs af alle lokationer er det ikke tilladt at deltage flere gange på forskellige centre. Ved at deltage anden gang vil man have kendskab til programmet hvorved der er tydelige fordele at benytte sig af.

Denne regel gælder også selvom man mener at patruljen ikke har potentiale til at kvalificere sig til finalen. 

Alle som det måtte være relevant for, må derfor gøre op med sig selv hvilken patrulje de ønsker at deltage med. 

Øvrigt:

Det er til hver en tid enhedslederen i gruppen som er ansvarlig for at reglerne overholdes. Det er ligeledes en leder i gruppen som vil være kontaktperson for patruljen og denne leder der vil være ansvarlig for at patruljen har det udstyr der er nødvendigt. 

Alle deltagende grupper bedes stille med minimum en leder. Er det ikke muligt at deltage med en leder foretages selv en aftale med en anden gruppe om at denne har ansvaret for børnene under afholdelsen.

Det er tilladt for juniorpatruljer at blive tilset af deres leder og få hjælp til basale ting. Det er dog aldrig tilladt for ledere at blande sig i direkte pointgivende aktiviteter.

Patruljens ledere bedes generelt holde sig på afstand fra egne patruljer så meget som muligt. 

OBS I FORHOLD TIL DE SOM VILLE HAVE DELTAGET TIL DM I 2020 OG NU ER BLEVET FOR GAMLE 

Af hensyn til at tilbyde en fair konkurrence vil vi ikke give dispensation til at deltage i DM i Spejder 2021 som 18 årig. Vi ved hvor ærgerligt det er for de ældste seniorer, som håbede på en sidste deltagelse i en 2020 afholdelse, men det er desværre sådan det bliver. 

Vi har i projektstaben overvejet øvrige løsninger, herunder mulighed for en selvstændig enhed. Vi har dog ikke kunnet se den helt rigtige måde at gøre dette på og det bliver derfor ikke en generel mulighed. 

HUSK dog at det fortsat er muligt at deltage i finalen som 18 årig hvis man har fødselsdag mellem indledende runde og finalen.