Regler for deltagelse

Patruljesammensætning overordnet

Patruljen sammensættes af gruppens spejdere. Har en gruppe ikke mulighed for at stille med nok spejdere, er der mulighed for at deltage med f.eks. nabogruppen. 

Det er ikke meningen at der sammensættes patruljer på kryds og tværs af landet i stil med et adventure-løb. Der deltages altså som udgangspunkt i patruljer internt i jeres spejdergruppe!

Patruljen skal tilmeldes den rette konkurrence baseret på patruljens medlemmers alder. Snyd tolereres ikke og vil som konsekvens betyde udelukkelse af konkurrencen. 

Alle deltagere til DM i Spejder skal være medlem af et spejderkorps. Det er ikke tilladt for efterskoler at lave mixpatruljer. Det er dog tilladt, at deltage med en kammerats spejdergruppe såfremt enhedslederen tillader dette.

Patruljestørrelse

En patrulje skal indeholde mellem 4 og 7 spejdere. Det er tilladt kun at være 3 i patruljen, men det anbefales ikke. 

Aldersinddeling

Der afholdes 3 konkurrencer. Junior, trops og en senior konkurrence. Inddelingen i de enkelte aldersinddelinger følger KFUM-Spejdernes generelle aldersinddeling i enheder og er som følger:

Juniorkonkurrencen: 4 og 5 klasse

Tropskonkurrencen: 6-8 klasse

Seniorkonkurrencen: 9. klasse og op.

Det er ikke tilladt at være fyldt 18 år ved arrangementets start d. 24/4. I 2021 er det dog tilladt at være fyldt 18 mellem d. 17/4 og d. 24/4, da arrangementet for mange er blevet flyttet en uge.

Alle deltagende patruljer uanset korps skal indordne deres patruljer efter denne aldersinddeling. Se næste punkt for kompensation for dette.

Regler for aldersinddelingen fremgår her:

  • Der må gerne deltage senior i en tropspatrulje og 1 tropsspejder i en juniorpatrulje. Der må deltage alle de de tropsspejdere i en seniorpatrulje der ønskes og alle de juniorspejdere i en tropspatrulje der ønskes. (Obs: Dette er en ændring af reglerne i 2018 og har til formål at gøre tropskonkurrencen mere fair)
  • Der må ikke deltage seniorer i en juniorpatrulje eller juniorer i en seniorpatrulje

Øvrigt:

Det er til hver en tid enhedslederen i gruppen, som er ansvarlig for at reglerne overholdes. Det er ligeledes en leder i gruppen, som vil være kontaktperson for patruljen og denne leder der vil være ansvarlig for at patruljen har det udstyr der er nødvendigt. 

Grupperne skal sikre, at lederne ikke hjælper spejderne med aktiviteterne. Vi kan ikke kontrollere dette, hvorved at vi i bedste spejderånd må stole på hinanden. 

Det er tilladt for alle, men særligt for juniorpatruljer at få hjælp til tekniske ting. Dertil er det også tilladt for juniorer, at få en hjælpende hånd i forbindelse med madlavning. 

OBS I FORHOLD TIL DE SOM VILLE HAVE DELTAGET TIL DM I 2020 OG NU ER BLEVET FOR GAMLE 

Af hensyn til at tilbyde en fair konkurrence giver vi desværre ikke dispensation til at deltage i DM i Spejder 2021 som 18 årig. Vi ved hvor ærgerligt det er for de ældste seniorer, som håbede på en sidste deltagelse i en 2020 afholdelse, men det er desværre sådan det bliver. 

Vi har i projektstaben overvejet øvrige løsninger, herunder mulighed for en selvstændig enhed. Vi har dog ikke kunnet se den helt rigtige måde at gøre dette på og det bliver derfor ikke en generel mulighed. 

 

For spørgsmål til regler som ikke er besvaret på denne side, bedes i kontakte os.